• Metselwerk door Zuidema

Metselwerk

voorbeeld metselwerk Zuidema Metselwerken
detail metselwerk Bataviastad

Het metselverband is van oudsher een belangrijke factor in de constructie van muren en wanden. De kwaliteit van de mortel was vroeger niet van die aard die we tegenwoordig kennen. De verbinding tussen baksteen en mortel was niet al te sterk. Een duurzame constructie was alleen te bereiken door in een bepaald verband te metselen. vaneen spouw was destijds nog geen sprake. Steenswerk, loodrecht op de muur moest voor een stabiliteit zorgen. Tegenwoordig wordt metselwerk als spouwmuurconstructie uitgevoerd. De beide spouwbladen vangen samen de inwerking van krachten van buitenaf op. Het metselwerk bepaalt voor een groot gedeelte de maatvoering van een gebouw.

voorbeeld metselwerk Zuidema Metselwerken
gebruik van meerdere metselpatronen

Het veel gebruikte halfsteenverband geeft een rustig gevelbeeld. Het materiaal verlies is gering. De maatvastheid van de steen is erg belangrijk. Vooral bij hogere gebouwen is dit een harde eis, want alleen dan blijven de stootvoegen van de diverse bouwlagen boven elkaar liggen. Halfsteensverband stelt hoge eisen aan de vakbekwaamheid van de metselaar. Wild of vrij verband komt vaak voor als de maattolerantie wat groter is, of verschillende soorten metselstenen in één vlak voorkomen. Dit betekent echter niet dat zomaar alles kan. De metselaar moet er echt oog voor hebben om dit verband goed te metselen. Vooral het vermijden van regelmaat en het voorkomen van vallende tanden groter dan zes lagen vereist vakmanschap. Om welk metselverband het ook gaat, hoe klein of groot het gebouw is, de metselaars van Zuidema metselwerken B.V. staan er klaar voor.

voorbeeld metselwerk Zuidema Metselwerken
doorstrijkwerk in de praktijk

Doorstrijkwerk

Hoewel doorstrijken overal ter wereld wordt toegepast, is men hier in Nederland nog wat terughoudend. Doorstrijken werpt alleen zijn vruchten af wanneer het uiterst nauwkeurig gebeurt. Doorstrijken is eigenlijk metselen en voegen ineen. Het is een metseltechniek waarbij de metselaar ook voor de afwerking zorgt. De voeger komt niet meer op de bouwplaats om de afwerking van het metselen te verzorgen. Kortom gezegd, komt het erop neer dat de metselaar "vol en zat" metselt. Nadat de mortel voldoende verhardt is, wordt de voeg afgewerkt tot het gewenste voegtype. Dit gebeurt met een voegroller of voegspijker. Het metselwerk wordt in één arbeidsgang afgewerkt. Ons bedrijf heeft diverse doorstrijk projecten gerealiseerd. Bij deze projecten is gekozen voor een verdiepte voeg. Doorstijken vergt precisie, en dus ook iets meer tijd.

Een vrijblijvend gesprek